Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Polecamy

Szybki kontakt
GOSPODARKA
Nieruchomości
Bieżace inwestycje
PARK
Strategia
Konsultacje
Karta Dużej Rodziny
Organizacje pozarządowe
Tydzień Sportu dla Wszystkich
Druki do pobrania
PUP
Ostrzeżenia meteo
Wybory
Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu
Świątynia Dumania
Lokalna Grupa Działania

Projekty Gminy Ornontowice realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR

 Aktualności

Zapraszamy na spotkanie - 27 kwietnia br.

W związku z przystąpieniem Gminy Ornontowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w dniu 27 kwietnia o godz. 15.30 w Ornontowicach (ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach) odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami.

Informacje dot. wyborów

Poniżej zamieszczamy linki do stron, gdzie można uzyskać informacje dotyczące wyborów Prezydenta RP.

Akcja ochronnego szczepienia lisów

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737) Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach uprzejmie informuje, że w dniach: 24.04-03.05.2015 r. na obszarze województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zostanie wykonana poprzez wykładanie szczepionki z samolotów.

Komunikat Policji

Przekazujemy komunikat Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie: W dniu 21.04.2015 r. zaginął Bogdan Chrobok, lat 20, zamieszkały w Tychach.

Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia br.

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 29 kwietnia br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice. Porządek obrad w załączeniu.

Komunikacja Publiczna – propozycje zmian do 30 kwietnia br.

Zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym określa Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.). Ustawa dzieli przewozy pasażerskiej na:

95-lecie ornontowickiego sportu

W związku z obchodami jubileuszu 95-lecia sportu w Ornontowicach połączonymi z 30-leciem istnienia klubu sportowego GKS „Gwarek”, które będą miały miejsce jesienią br. zwracamy się do wszystkich sympatyków sportu, dysponujących archiwalnymi zdjęciami, pamiątkami, ciekawymi wspomnieniami lub innymi akcesoriami związanymi z ornontowickim sportem o ich użyczenie poprzez dostarczenie do siedziby Gminnego Ośrodka Sportu, Promocji i Rekreacji mieszczącego się przy ul. Zwycięstwa 7b w godzinach pracy do dnia 15 czerwca br. 

Przebudowa drogi do oczyszczalni Ornontowice – Południe

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi do oczyszczalni Ornontowice – Południe”. Zakres projektu obejmuje poszerzenie drogi wraz z ułożeniem nawierzchni na długości 213,0 m i szerokości 6,0 m, budowę miejsc postojowych w pasie drogowym, odwodnienie projektowanych nawierzchni oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Informacja z Biblioteki - czytelnia komputerowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach informuje, że od 14 kwietnia do 14 maja 2015 r. czytelnia komputerowa będzie niedostępna dla użytkowników we wtorki i czwartki, w godz. 10:00-11:30 z powodu prowadzonego szkolenia komputerowego "Z biblioteką w komputerowy świat". Osoby chcące skorzystać w tym czasie z internetu i oprogramowania biurowego (word, excel) mają do dyspozycji iPady, które znajdują się w czytelni prasy.

Dzielnicowy Roku 2014

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie rozpoczęła konkurs pod nazwą "Dzielnicowy Roku 2014". Procedura konkursowa trwa do 30 kwietnia 2015 r.

Zgłoś kandydata do statuetki Ornontowickie Bzy

Przypominamy, że do końca kwietnia można zgłaszać kandydatów do statuetek "Ornontowickie Bzy". Kandydatów do wyróżnień zgłaszać mogą: Rada Gminy i jej komisje, Wójt Gminy, Organizacje Społeczne i stowarzyszenia, Rada Parafialna, instytucje i zakłady pracy, mieszkańcy Ornontowic we wniosku popartym podpisami co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy. Nagrody otrzymają osoby i instytucje mające szczególny wpływ na gminę.
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Newsletter
Partnerstwo
Sonda